Vrijdag

Project:
As met Allure
< Regel 2 >
< Regel 3 >

Planning:
01-02-2019
< Regel 2 >
< Regel 3 >

Opdrachtgever:
Gemeente Weesp

Omschrijving:

De toegangsweg tot de binnenstad loopt aan op het prachtige 18de eeuwse stadhuis met natuurstenen gevel en passeert de overgang van het voormalig buitengebied naar de vestigstad. De gemeente wil de bovengrondse kwaliteit een grote impuls geven en de toegangsweg de status van een As met Allure geven. Een belangrijke uitvraag daarbij is om de herkenbaarheid van de overgang naar de oude vesting herkenbaar te maken. De Bie Wegenbouw is ook verantwoordelijk voor de planvorming en het ontwerp, dat wordt gemaakt door LAP Landscape & Urban Design. Samen met dit ontwerpbureau wordt het participatietraject doorlopen, waarbij de inwoners van Weesp expliciet worden uitgenodigd input te geven voor de plannen. Een moeilijkheidsfactor in dit werk is dat de ondergrondse situatie van bestaande riolering, kabels en leidingen niet alle wensen van de gemeente met betrekking tot de bovengrondse situatie toelaat.

Bewonersbrieven

HGW Groenkeur 2017 – 2020