Slimme Stegen

Leefbaar maken Achterpaden, Velison Wonen

Omschrijving

Woningcorporatie Velison Wonen en De Bie Groen hebben samen de raamovereenkomst van project ‘de Slimme Stegen’ digitaal ondertekend. Via een teams-vergadering werd de officiële ondertekening mogelijk gemaakt.
Voor de komende twee jaar gaan De Bie Groen en Compeer Infra verschillende deelopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten zullen in het teken staan van leefbaarheid en klimaatbestendig. Hierdoor worden de achterpaden bij de verschillende wooncomplexen toekomstbestendig gemaakt. Zie hieronder een visualisatie in samenwerking met Sander Lap.

 

Uitvoering

2021 – 2023