De Bie Rioolservice Projecten

Ontstoppingsdienst

 

De Bie Rioolservice is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar voor het oplossen van acute probleem met zowel binnen- als buitenrioleringen en hemelwaterafvoeren. Uitgerust met bedrijfswagens verhelpen de professionele monteurs met behulp van moderne doorspuitunits en/of verenmachines iedere verstopping van o.a. afvoeren in toilet, keuken, badkamer en buitenruimten. Kleine reparaties worden meteen uitgevoerd. In geval van lekkage regelt De Bie Rioolservice het bijkomende werk zoals leegzuigen van vloeren en kelders.

Ontstoppingscontracten

 

Introductie

Professionele partijen zoals Woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders en Verenigingen van Eigenaren kunnen de rioolwerkzaamheden m.b.t. verstoppingen afkopen d.m.v. Ontstoppingscontracten. Voor een aantal euro’s per jaar per woning draagt De Bie Rioolservice zorg voor het (weer) goed functioneren van het afvoerstelsel. Door heldere analyses en professioneel advies kan preventief onderhoud zoals het grondig reinigen van grondliggers en standleidingen worden gebudgetteerd en ingepland door de opdrachtgever.

Repareren en vervangen rioleringen

 

Introductie

De Bie Rioolservice repareert en vervangt niet alleen onderdelen maar ook volledige rioolstelsels, zowel van een enkele woning als van complete hoog- en laagbouw complexen. Noodreparaties en kleine reparaties worden direct uitgevoerd. De Bie Rioolservice adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever. Om tot een efficiënt en kostenbesparend plan van aanpak voor grote reparaties en renovatie te komen, wordt eerst onderzoek uitgevoerd. De Bie Rioolservice draagt na uitvoering ook zorg voor de afwerking zowel binnen (b.v. tegelwerk) als buiten (b.v. bestrating, tuinaanleg).

Onderzoek, inspectie, detectie en rapportage

 

Introductie

Met behulp van de meest moderne technieken en apparatuur brengen de monteurs van De Bie Rioolservice het rioolstelsel en de eventuele problemen daarvan in kaart.Dit ongeacht de complexiteit van het rioolsysteem. Scheuren, gaten en verzakkingen worden snel opgespoord met behulp van camera- en/of rookinspecties. Rapportages en eventuele camerabeelden worden opgeslagen m.b.v. een speciaal softwarepakket. Dit maakt het makkelijk heldere analyses te maken, zodat de opdrachtgever optimaal geadviseerd kan worden in de wijze van aanpak.

Reinigen dakgoten en hemelwaterafvoer

 

Introductie

Het schoonmaken van dakgoten is van groot belang i.v.m. het voorkomen van nare problemen en waterschade. Vooral in de herfst, wanneer de bladeren van de bomen vallen, is het risico van lekkages (binnen en buiten) erg groot. De Bie Rioolservice reinigt dakgoten en kan hemelwaterafvoeren doorspuiten, zowel bij eengezinswoningen als in hoogbouwcomplexen. Voor dakgoten op grotere hoogte wordt een hoogwerker ingezet. Kleine reparaties worden desgewenst meteen uitgevoerd. Problemen zoals scheuren en breuken worden altijd aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Dakgoot- en drainagecontracten

 

Introductie

Het preventief schoonhouden van dakgoten en drainages is een slimme manier om onnodige kosten en ergernis te besparen. Afhankelijk van de omgevingsfactoren is 1 of 2 x per 1 of 2 jaar afdoende om problemen te voorkomen.
Met een dakgoten- en/of drainage contract wordt de opdrachtgever ontzorgd. De Bie Rioolservice regelt de planningen, de rapportages en alle communicatie met de bewoners. Het resultaat is een goed onderhouden systeem waarbij de opdrachtgever bijtijds wordt geïnformeerd over eventuele problemen die met het blote oog niet waarneembaar zijn en die dus snel verholpen kunnen worden.