Privacy

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van De Bie Buitenwerk. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door De Bie Wegenbouw door middel van het klantensysteem van De Bie Wegenbouw en de verwerkingen via onze website debiewegenbouw.nl.

De Bie Buitenwerk respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Bie Buitenwerk. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Bie Buitenwerk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debiebuitenwerk.nl t.a.v. Paul Ooteman, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van De Bie Buitenwerk, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van De Bie Buitenwerk en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door De Bie Buitenwerk. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en De Bie Buitenwerk. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijn
De Bie Buitenwerk bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies
De Bie Buitenwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Bie Buitenwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debiebuitenwerk.nl t.a.v. Paul Ooteman.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van De Bie Buitenwerk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.