Onderhoud Zandvoort

Onderhoud elementenverhardingen gemeente Zandvoort

Omschrijving

Spaarnelanden heeft opdracht gegeven aan De Bie Infra om het totale onderhoud elementenverhardingen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort op te pakken. Het project is voornamelijk bestaande bestrating vervangen en herstellen. Bij oneffenheden in straatwerk, slechte afwatering of het aanpassen van inrichtingsmaterialen wordt De Bie Infra ingeschakeld om dit werk direct uit te voeren. De onderhoudswerken worden uitgevoerd door elektrische streetscooters en trilplaten. Zo wordt elk onderhoudswerk binnen de gemeente Zandvoort emissievrij uitgevoerd. 

Uitvoering

2020 – 2022