De Bie Infra

023 – 538 80 88

 

‘Als bewoner en ondernemer elke dag de kwaliteit van straten en wegen ervaren.’

Logo_DBI_Liggend_Klein

Gemeenten en semi-overheden in de Randstad vinden in De Bie Infra dé samenwerkingspartner en gespecialiseerd uitvoerder van regionale grond-, weg- en waterbouwwerken. De Bie Infra (voorheen De Bie Wegenbouw) voorziet sinds 1981 in alle voorkomende werkzaamheden ‘op, onder en boven’ de grond. Van ontwerp, bouwrijp maken, aanleggen van rioolstelsels en drainagesystemen tot het aanbrengen van verhardingen en straatmeubilair. Ook is De Bie Infra deskundig in de moderne techniek van het relinen. Maar ook kleine klusjes zoals het herstellen van een stukje bestrating worden graag tot de werkzaamheden gerekend. Want ongeacht de omvang van het werk, er wordt altijd kwaliteit nagestreefd.

 

De Bie Infra is sterk in aanleg en onderhoud van complexe, geïntegreerde projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Als betrouwbare samenwerkingspartner voor opdrachtgevers, omwonenden, ingenieursbureaus en architecten, worden alle belanghebbenden betrokken bij planvorming, inspraak en uitvoering. Communicatie is daarbij een heel belangrijk middel en draagt bij aan een goed eindresultaat met tevreden opdrachtgevers. Alles wordt in het werk gesteld opdrachtgevers te ontzorgen, veiligheid te bevorderen en omgevingshinder te beperken.

 

Veel projecten worden gecombineerd uitgevoerd met De Bie Groen, waarbij synergievoordelen worden behaald door slimme oplossingen en jarenlang opgebouwde expertise.

 

Bel 023 – 538 80 88 of mail voor informatie en advies.

 

De Bie Infra is onderdeel van De Bie Buitenwerk.