De Bie Groen Projecten

Vervangen laanbomen De Zeiler, Gemeente Velsen

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Groen

INTRODUCTIE

In week 9-2019 starten de werkzaamheden om nieuwe bomen te planten in De Zeiler in Velserbroek. In genoemde straat wordt gestart met het verwijderen van 51 bomen. Vervolgens wordt er grondverbetering toegepast en worden 39 bomen geplant. De werkzaamheden starten donderdag 28 februari en zullen 15 maart gereed zijn.

OMSCHRIJVING

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar van het contract wordt er door de gemeente bepaald welke bomen er vervangen, ingeboet en nieuw gezet moeten worden inclusief grondverbeteringen. Op verzoek van de gemeente wordt dit plantseizoen door de medewerkers van De Bie Groen wederom circa 300 bomen geplant binnen de gemeente grenzen.

 

De Bie Groen lopende projecten Gemeente Velsen d.d.2019-02-25

 Bewonersbrief De Zeiler Velserbroek d.d.2019-02-25

Vervangen laanbomen, Gemeente Velsen

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Groen

INTRODUCTIE

In week 7-2019 starten de werkzaamheden om nieuwe bomen te planten in de Ans Rosendahlstraat, Grote Boterbloem en Pijlkruit in Velserbroek. In genoemde straten wordt gestart met het verwijderen van 51 bomen. Vervolgens wordt er grondverbetering toegepast en worden 49 bomen geplant. In samenwerking met de Gemeente Velsen worden de bomen in de Ans Rosendahlstraat op woensdag 13 maart geplant tijdens de nationale boomfeestdag. De kinderen van basisschool De Hoeksteen gaan hierbij de medewerkers van De Bie Groen assisteren.

OMSCHRIJVING

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar van het contract wordt er door de gemeente bepaald welke bomen er vervangen, ingeboet en nieuw gezet moeten worden inclusief grondverbeteringen. Op verzoek van de gemeente wordt dit plantseizoen door de medewerkers van De Bie Groen wederom circa 300 bomen geplant binnen de gemeente grenzen.

 

 De Bie Groen lopende projecten Gemeente Velsen d.d.2019-02-01

 Bewonersbrief Grote Boterbloem stobbenfrezen Velserbroek d.d.2019-02-08

 Bewonersbrief Grote Boterbloem Velserbroek d.d.2019-02-08

 Bewonersbrief Ans Rosendahlstraat Velserbroek d.d.2019-02-08

 Bewonersbrief Pijlkruid Velserbroek d.d.2019-02-19

 Bewonersbrief Pijlkruid stobbenfrezen Velserbroek d.d.2019-02-19

Inboet bomen, Gemeente Velsen

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Groen

INTRODUCTIE

In week 49-2018 starten de werkzaamheden voor de inboet bomen van de gemeente Velsen. Op verschillende locaties in de gemeente worden er 144 bomen geplant en er wordt grondverbetering toegepast door Holland Groenwerken.

OMSCHRIJVING

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar van het contract wordt er door de gemeente bepaald welke bomen er vervangen, ingeboet en nieuw gezet moeten worden inclusief grondverbeteringen. Jaarlijks worden er door De Bie Groen circa 300 bomen geplant binnen de gemeente grenzen.
Na aanplant verzorgt De Bie Groen gedurende 3 jaar de verzorging en onderhoud van de nieuw geplante bomen.

Beplanten Fenemaplein, Zandvoort

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Zandvoort

UITVOERDER

De Bie Groen

INTRODUCTIE

Op 9 november 2018 is met de aanplant van helmgras en diverse ziltbestendige plantensoorten de herprofilering van het Van Fenemaplein voltooid. De bestrating van het project werd uitgevoerd door De Bie Infra en de beplanting door De Bie Groen, een dochteronderneming van De Bie.

OMSCHRIJVING

Ruim 17.000 plantjes uit evenzoveel potjes hebben de hoveniers van De Bie Groen in vier dagen tijd in de grond gestopt. Het leeuwendeel daarvan is helmgras dat opvallend genoeg afkomstig is van een kwekerij bij de Duitse grens. Tussen het helmgras zijn een zestal verschillende zoutbestendige plantensoorten in de kleuren geel, blauw, paars en wit geplant: duizendblad, slangenkruid, gewone ossentong, teunisbloem, blauwe zeedistel en koningskaars. De planten staan niet lukraak tussen het helmgras maar daar is goed over nagedacht door een landschapsarchitect. Voor de bewoners van de omliggende flats zal het komend voorjaar daarom spannend zijn, te volgen hoe het een en ander zich ontwikkelen gaat.

Realiseren speeltuin Calsplantsoen, Beverwijk

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Beverwijk

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

Al jaren is Holland Groenwerken, in samenwerking met de gemeente Beverwijk, bezig met het groener maken van Beverwijk. Zo ook heeft Holland Groenwerken een speeltuin gerealiseerd op het Calsplantsoen te Beverwijk. De speeltuin is al gereed, echter heeft het gras nog een paar dagen nodig om te groeien en wordt de speeltuin officieel geopend op 29 oktober 2018.

Populieren kappen van Haerlemlaan, Castricum

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Castricum

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In week 09-2018 is het bedrijf Holland Groenwerken uit veiligheidsoverwegingen met het kappen van de populieren in de bocht van de Van Haerlemlaan gestart. De bewoners zijn middels bewonersbrieven op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. De populieren worden volgend jaar vervangen door andere bomen.

OMSCHRIJVING

De werkzaamheden omvatten:
• Aan- en afvoer materieel/machines;
• Groenwerkzaamheden;
• Opruimen werkterrein;
• Opleveren terrein.

Verwijderen coniferen Eerste Groenelaan, Castricum

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Castricum

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In opdracht van de Gemeente Castricum, hebben wij woensdag 14 maart 2018 coniferen in de Eerste Groenelaan te Castricum verwijderd. Gezien de coniferen lastig te bereiken waren, waren wij genoodzaakt om met een 60 tons kraan te werk te gaan.

OMSCHRIJVING

Het betreft hier een aantal coniferen welke zijn gesitueerd aan de spoorzijde achter huisnummer 22.
De parkeervakken van de woningen gelegen aan de Eerste Groenelaan 14 t/m 32 en 15 t/m 25 te Castricum waren nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Renovatie bomen, gemeente Velsen

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In het kader van het renovatie”Bomenplan” gemeente Velsen voert Holland Groenwerken meerdere projecten uit volgens dit plan. In oktober 2016 is het werk gegund aan Holland Groenwerken met een duur van 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging.

OMSCHRIJVING

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar van het contract wordt er door de gemeente bepaald welke bomen er vervangen, ingeboet en nieuw gezet moeten worden inclusief grondverbeteringen. Jaarlijks worden er door Holland Groenwerken circa 300 bomen geplant binnen de gemeente grenzen.
Na aanplant verzorgt Holland Groenwerken gedurende 3 jaar de verzorging en onderhoud van de nieuw geplante bomen.

Van Grijs naar Groen, gemeente Beverwijk

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Beverwijk

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In het kader van Grijs naar Groen voert Holland Groenwerken werkzaamheden uit op basis van een raamcontract in opdracht van de gemeente Beverwijk. In oktober 2016 is het werk gegund aan Holland Groenwerken met een duur van 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging.

OMSCHRIJVING

Op basis van eenheidsprijzen uit het raamcontract worden deelprojecten gegund aan Holland Groenwerken. Deze deelopdrachten bestaan uit het omvormen van grijs naar groen en het renoveren van plantvakken.
Doordat er met de gemeente Beverwijk een raamcontract is afgesloten kunnen de deelopdrachten snel en flexibel worden uitgevoerd.
Per jaar mogen we circa 20 deelopdrachten uitvoeren

Bomen planten ‘Het Nieuwe Vroeger’, IJmuiden

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

Zusterbedrijf De Bie Wegenbouw is al een aantal jaar bezig met het herstel van Oud-IJmuiden. Holland Groenwerken start 12 maart 2018 met het planten van de eerste 31 van de 36 nieuwe bomen in ‘Het Nieuwe Vroeger’ te IJmuiden.

Herinrichting Hoflanderweg Beverwijk

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Beverwijk

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In opdracht van de gemeente Beverwijk heeft Holland Groenwerken het plantsoen van de Hoflanderweg heringericht. Alle bestaande beplanting is gerooid, het straatwerk is verwijderd. Vervolgens is het plantsoen voorzien van een nieuwe voedzame bodem en zijn er nieuwe heesters geplant. Zichtbaar resultaat en een tevreden buurtbewoners.

Beplanting Rotonde Orionweg

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

Afgelopen jaar is de kruising Orionweg en Pleadenplantsoen door het zusterbedrijf De Bie Wegenbouw aangepast naar een rotonde. Na een buurtinitiatief heeft de gemeente Velsen Holland Groenwerken het werk gegund om de rotonde te verfraaien. Holland Groenwerken brengt nieuwe beplanting aan en zal een scheepsanker plaatsen, wat erg passend is in de omgeving.

Aanleg boomgroeiplaatsen Sloterdijk III, Amsterdam

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Holland Groenwerken ruim 200 nieuwe boomgroeiplaatsen gecreëerd. Al deze plaatsen zijn voorzien van nieuwe bomen.

Herinrichting tuin Amsterdam

 

OPDRACHTGEVER

Particulier

UITVOERDER

Holland Groenwerken

INTRODUCTIE

In opdracht van een particulier uit Amsterdam heeft Holland Groenwerken de tuin opnieuw ingericht. De oude situatie is compleet verwijderd, vervolgens is er gras, paden en planten aangebracht. Een mooi resultaat en een tevreden klant.

Nationale Boomfeestdag

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

INTRODUCTIE

Op 22 maart heeft Holland Groenwerken samen met de gemeente Velsen deelgenomen aan de Nationale Boomfeestdag.
Kinderen uit groep 5 van basisschool De Hoeksteen hebben 8 amberbomen in de Hannie Schaftstraat geplant, onder het toeziend oog van wethouder Robert te Beest.
In IJmuiden viel het de kinderen uit groep 6 van basisschool De Kompas ten beurt om 17 nieuwe lindebomen te planten aan de Burg. Rambonnetlaan. Hierbij was wethouder Floor Bal aanwezig, die zichtbaar genoot van het plezier van de schoolkinderen.

OMSCHRIJVING

Tijdens de boomplantdag vertelde één van de stoere jongens die mee hielpen de bomen te planten dat dit veel leuker was dan gamen op zolder; “dit maak je nooit meer mee!” Holland Groenwerken had een kraampje ingericht voor limonade, koffie en koek. De kinderen kregen allemaal een tasje met een plantje en fruit mee. Wij denken hiermee te hebben bijgedragen aan de bewustwording van het belang van bomen en natuur bij de jeugd.

Inboet & onderhoud Prins Bernhardpark

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Ouder-Amstel

OMSCHRIJVING

Het werk betreft de inboet en onderhoud in het Prins Bernhardpark te Ouderkerk. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
– Beschadigde en dode planten rooien en afvoeren
– Egaliseren van grond
– Planten van nieuwe beplanting
– Verwijderen van bomen en plaatsen nieuwe bomen
– Plaatsen van boompalen
– Grasranden frezen
– Bemesten grond en onkruid wieden
– Grote eik aan waterkant snoeien en abeel/haagbeuken opkronen
– Maaiwerkzaamheden
– Verwijderen en plaatsen schrikhekken
– Onderhoudswerkzaamheden aan vijver

Beplanting Thaliaplein

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het beplanten en onderhouden van het Thaliaplein:

 • Leveren en aanbrengen boompalen en gietranden
 • planten van planten
 • planten van bomen
 • onderhoudswerkzaamheden

Onderhoud en beplanting Astronautenweg

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Ouder-Amstel

OMSCHRIJVING

Het werk betreft voornamelijk onderhoud in het park aan de Astronautenweg te Duivendrecht:

 • beplantingen
 • snoeien, maaien en zaaien
 • schoffelen en uitharken

Vervangen laanbomen Velserenderlaan fase 1

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het in oude glorie herstellen van de Velserenderlaan. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Rooien van bomen
 • Wegfrezen van de stronken
 • Aanplanten van nieuwe lindes volgens het aangeleverde bomenplan
 • Leveren nazorg

Onderhoud Tuin VvE Veen en Duin

 

OPDRACHTGEVER

VvE Veen en Duin

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het onderhouden van de tuinen:

 • schoffelen en uitharken van de plantvakken
 • snoeien
 • maaien van het gazon
 • kanten steken van het gazon
 • schoonhouden van de sloot
 • onkruidvrij houden van terras en paden
 • afvoeren van het onkruid en snoeiafval

Onderhoud complextuin Schiplaan

 

OPDRACHTGEVER

Woningbedrijf Velsen

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het onderhouden van de tuinen en speelterrein:

 • snoeien van heesters
 • maaien van gazon
 • afsteken graskanten
 • beoordelen van bomen op ziekte
 • verwijderen van oude en zieke bomen
 • plaatsen van nieuwe bomen
 • controle en herstel speeltoestellen en straatmeubilair

Daktuin Laan van Spartaan

 

OPDRACHTGEVER

Lairesse Bouwmanagement

OMSCHRIJVING

De aanleg bestaat uit:

  • Aanbrengen van looproosters
  • Aanbrengen van plantenbakken, bloembakken en borders
  • Aanbrengen van een beregeningsinstallaties

 

  Het onderhoud bestaat uit:

 • Wieden van de plantenbakken, bloembakken en borders
 • Opbinden en snoeien klimplanten
 • Bemesten plantbakken

Onderhoud Burgemeester Weertplantsoen

 

OPDRACHTGEVER

Woningbedrijf Velsen

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het onderhouden van de tuinen:

 • schoffelen en uitharken van de plantvakken
 • snoeien
 • maaien van het gazon
 • kanten steken van het gazon
 • onkruidvrij houden van paden
 • controle en onderhoud meubilair

Onderhoud Tuin Teylingerweg

 

OPDRACHTGEVER

Brederode Wonen

OMSCHRIJVING

Het werk betreft het onderhouden van de tuinen:

 • schoffelen en uitharken van de plantvakken en haagvoeten
 • bemesten van de plantvakken
 • snoeien hagen
 • afvoeren van het zwerfvuil en snoeiafval