De Bie Groen Projecten

Vervangen Laanbomen, Gemeente Velsen

UITVOERING
11-2020 – 2022

 

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar wordt door de gemeente bepaald welke bomen er moeten worden ingeboet. Daarnaast worden er ook nieuwe bomen, bos- & sierplantsoen en laanbomen geplant. Voor het aanplanten vindt grondverbetering plaats. De keuze van bomen en beplanting wordt door de gemeente gemaakt. Wij hebben een raamovereenkomst met de gemeente Velsen voor dit werk. De gemeente verstrekt deelopdrachten verspreid over de zeven woonkernen.

In de onderstaande link, worden de deelopdrachten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn binnen het werk ‘vervangen laanbomen’:

Renovatie plantsoenen, Gemeente Velsen

UITVOERING
11-2020 – 2022

 

De gemeente Velsen heeft veel plantsoenen in beheer, variërend in omvang en vorm. Elk jaar wordt door de gemeente bepaald welke plantsoenen ingeboet of geheel vervangen moeten worden. Daarbij speelt de bevordering van de biodiversiteit een belangrijke rol. De keuze van beplanting wordt door de gemeente bepaald. Wij hebben een raamovereenkomst met de gemeente Velsen voor dit werk. De gemeente verstrekt deelopdrachten verspreid over de zeven woonkernen.

In de onderstaande link, worden de deelopdrachten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn binnen het contract ‘renovatie plantsoenen’:

Prinsesseweg, Gemeente Zandvoort

UITVOERING
november 2020

 

De gemeente Zandvoort heeft De Bie Groen opdracht gegeven voor het plantwerk in de nieuw ingerichte Prinsesseweg.

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project ‘herinrichting Prinsesseweg’