De Bie Groen Projecten

Renovatie plantsoenen, Gemeente Velsen

UITVOERING
11-2020 – 2022

 

De gemeente Velsen heeft veel plantsoenen in beheer, variërend in omvang en vorm. Elk jaar wordt door de gemeente bepaald welke plantsoenen ingeboet of geheel vervangen moeten worden. Daarbij speelt de bevordering van de biodiversiteit een belangrijke rol. De keuze van beplanting wordt door de gemeente bepaald. Wij hebben een raamovereenkomst met de gemeente Velsen voor dit werk. De gemeente verstrekt deelopdrachten verspreid over de zeven woonkernen.

In de onderstaande link, worden de deelopdrachten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn binnen het contract ‘renovatie plantsoenen’:

Planten van diverse bomen, gemeente Zaanstad

UITVOERING
2020

 

Op diverse locaties in de gemeente Zaanstad worden bomen geplant. Voordat de bomen worden geplant wordt grondverbetering toegepast voor een optimale groeiplaats.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Vervangen Laanbomen, Gemeente Velsen

UITVOERING
11-2020 – 2022

 

De gemeente Velsen heeft ongeveer 20.000 bomen in beheer. Elk jaar wordt door de gemeente bepaald welke bomen er moeten worden ingeboet. Daarnaast worden er ook nieuwe bomen, bos- & sierplantsoen en laanbomen geplant. Voor het aanplanten vindt grondverbetering plaats. De keuze van bomen en beplanting wordt door de gemeente gemaakt. Wij hebben een raamovereenkomst met de gemeente Velsen voor dit werk. De gemeente verstrekt deelopdrachten verspreid over de zeven woonkernen.

In de onderstaande link, worden de deelopdrachten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn binnen het werk ‘vervangen laanbomen’:

Slimme stegen, Velison Wonen

UITVOERING
2021-2023

 

Woningcorporatie Velison Wonen en De Bie Groen hebben samen de raamovereenkomst van project ‘de Slimme Stegen’ digitaal ondertekend. Via een teams-vergadering werd de officiële ondertekening mogelijk gemaakt.

Groeninrichting parkeerterrein Hoofdkantoor Lidl

UITVOERING
2020/2021

 

Lidl Nederland GmbH heeft de Bie Infra opdracht gegeven voor de herinrichting rondom het hoofdkantoor van Lidl in Huizen. Naast de herinrichting voert De Bie Groen de groeninrichting op en rondom het parkeerterrein uit.

Renovatie groenvakken Wegener Sleeswijk, gemeente Amsterdam

UITVOERING
2020/2021

 

In de grote woonwijk Wegener Sleeswijk te Amsterdam Zuid zijn alle groenvakken en plantsoenen aan renovatie toe. Samen met de gemeente Amsterdam worden alle plantsoenen en groenvakken in elke straat van deze woonwijk gerenoveerd. 

Beplantingen Galgeweg, Gemeente Beverwijk

UITVOERING
Februari/maart 2021

 

Aan de Galgeweg in Beverwijk worden nieuwe bomen en beplanting aangebracht. Voordat de bomen worden geplant wordt grondverbetering toegepast voor een optimale groeiplaats. 

Inrichting Binnentuin Zorgcentrum Meerleven

UITVOERING
februari 2021 t/m maart 2021

 

De Bie Groen heeft een mooie buiten ontspanningsruimte ingericht voor gedementeerde ouderen die wonen in een zorgcentrum te Bennebroek.

Onderhoud beplanting, gemeente Beverwijk

UITVOERING
2020 t/m 2021

 

In de gemeente Beverwijk verzorgt De Bie Groen diverse deelopdrachten. De opdrachten zijn onderhoudswerkzaamheden, het omvormen van verschillende groenstroken en/of optimalisatie van de beplanting.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Herinrichting Prinsesseweg, Gemeente Zandvoort

UITVOERING
november 2020

 

De gemeente Zandvoort heeft De Bie Groen opdracht gegeven voor het plantwerk in de nieuw ingerichte Prinsesseweg.

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project ‘herinrichting Prinsesseweg’

Huize Aelbertsberg, Woonzorg Nederland

UITVOERING
maart 2019

 

In de prachtige bosrijke omgeving van Bloemendaal ligt Huize Aelbertsberg. Woonzorg Nederland heeft De Bie Groen opdracht gegeven voor het tuinonderhoud. De werkzaamheden bestaan grotendeels uit onkruidbestrijding, snoeiwerk, maaiwerk, kanten steken en bemesten.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Daktuinen onderhouden, VVE Mahler tower

UITVOERING
maart 2019

 

Aan de Zuidas in Amsterdam is een prachtige woontoren ontwikkeld. De Zuidas was voorheen een statig zakencentrum maar wordt langzamerhand een afwisselend woongebied met diverse voorzieningen.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Onderhoud plantstroken Kennemerstraatweg, gemeente Heiloo

UITVOERING
maart 2019

 

De voormalige Rijksweg in Heiloo kent vele groenstroken langs de rijbaan. In opdracht van de Gemeente Heiloo (BUCH) doet De Bie Groen diverse onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn essentieel voor de Kennemerstraatweg.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Kraanspoor Amsterdam, Stichting DUWO

UITVOERING
maart 2019

 

In het gebouw ‘Nieuwdok’ aan het Kraanspoor op de NDSM-werf te Amsterdam is Stichting DUWO gevestigd. De Bie Groen verzorgt voor deze opdrachtgever het onderhoud aan de tuinen rondom het gebouw op het Kraanspoor.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Herinrichting binnentuin Polderstroom, Zorgbalans

UITVOERING
mei 2019

 

In opdracht van Zorgbalans – Polderstroom voert De Bie Groen de herinrichting uit in de binnentuin aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. In de binnentuin van het ontmoetingscentrum wordt overtollige begroeiing verwijderd en afgevoerd, beplantingsvakken worden bemest en nieuw plantmateriaal wordt geplant.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.

Parkinrichting Binnenhaven IJmuiden, Synchroon

UITVOERING
mei 2019

 

Op de plek van het voormalige Kennemer Gasthuis is een nieuwbouwproject ‘De Binnenhaven’ gerealiseerd. Deze nieuwbouw bevindt zich tussen het centrum en het natuurgebied Heerenduinen. Binnen de geplande woningbouw is een nieuw park ingericht.

 

In de onderstaande link wordt meer informatie weergegeven over het project.