Fietsoversteken

Veilige fietsoversteken Gemeente Velsen

Omschrijving

De gemeente Velsen streeft naar meer veiligheid voor het fietsverkeer. Verschillende fietsoversteken in de gemeente zijn niet veilig genoeg en worden aangepakt. Er komt meer duidelijkheid in belijning, bebording, type asfaltverharding. Hierdoor wordt de overzichtelijkheid voor de fietser vergroot. Om de snelheid van het autoverkeer te verminderen worden drempels aangebracht in de autowegen. De Bie Infra verzorgt deze werkzaamheden op verschillende locaties in de gemeente. De fietsenoversteek op de West Broekerweg wordt het huidige fietspad verlegd, hierdoor wordt het overzicht vergroot voor de automobilist op het voorgaande fietsverkeer. De huidige fietspaden op de Dammersboog worden verbreed naar 3,5 meter. Hierdoor is fietsverkeer in twee-richtingen mogelijk. Op de Zon Bastion wordt evenals alle andere oversteken de duidelijkheid in de voorrangsituatie op het fietsverkeer vergroot.

Uitvoering

December 2020 – April 2021