Duurzaamheidsambitie

Nulmeting duurzaamheid Nulmeting (huidige situatie) Doel 2023 Doel 2024 Doel 2025
Klimaat De Bie Buitenwerk (incl. De Bie Groen) is gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder Niveau

5.

In 2013 (=basisjaar) was de CO2 uitstoot 624 ton

In 2022 was de CO2 uitstoot 549 ton

Zie de periodieke evaluatie van de CO2 uitstoot

CO2 met de doelstellingen op onze website

Zie de periodieke evaluatie van de CO2 uitstoot

CO2 met de doelstellingen op onze website

Zie de periodieke evaluatie van de CO2 uitstoot

CO2 met de doelstellingen op onze website

Milieu Het kantoor is voorzien van zonnepanelen en in combinatie met de airco’s kan het kantoor gasloos worden verwarmd.

Groot deel van kantoor is voorzien van LED- verlichting.

Om het autogebruik te verminderen is er een fietsenplan.

Auto’s, bussen en vrachtwagens worden gewassen in externe wasstraten.

Opleiden BHV’er voor kantoor om te kunnen optreden bij brand. Nutspartij/verzekering uitnodigen voor een toolbox over kabels en leidingen LED-verlichting uitbreiden naar de 1e etage

Rijden met HVO diesel

2 nieuwe elektrische bussen ter vervanging van bestaande dieselbussen.,

Het rijden met digitale vrachtbrieven verder doorvoeren.

Behalen certificaat ISO 14.001 Milieu- managementsystemen voor De Bie Buitenwerk

Één nieuwbouw locatie voor kantoor, werkplaats en opslag. In de nieuwbouw wordt meegenomen:

– verwarmen d.m.v. zonnepanelen, windturbines en aardwarmte

– LED verlichting

– Hemelwater opvangen voor doorspoelen van toiletten, vullen van de doorspuitunits DBR, infiltreren in de grond

 

Zie periodieke evaluatie van de doelstellingen

ISO 14.001

Biodiversiteit Maaifrequenties verlaagd bij woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland t.b.v. het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Na het afrijpen bloemen worden de velden gemaaid en uitgeschud zodat de zaden weer in de grond komen en volgend seizoen weer opkomen.

Het oude loof wordt afgevoerd i.v.m. verrijking van de grond anders loopt het aantal bloemsoorten af.

Maaifrequenties voor woningbouw- verenigingen en gemeentes gaan omlaag om de biodiversiteit te ontwikkelen.

Voor deze projecten het bewustzijn bij de mens (bewoners en opdrachtgevers) verhogen door het creëren van paden door de bloemenmengsels/ graslanden.

Maaifrequenties voor alle nieuwe onderhoudscontracten woningbedrijven en particulieren verlagen t.b.v. biodiversiteit In alle aanbiedingen voor woningbouw en gemeenten meenemen het aanbrengen van Houtrellen t.b.v. creëren veilige omgeving voor insecten en zoogdieren
Circulariteit Spuiten met pesticiden wordt binnen De Bie

Groen al enkele jaren niet gedaan,

Puin (bestrating, beton) hergebruiken, Plastic verzamelen en afvoeren

Plastic plantbakjes die overblijven verzamelen en afvoeren naar leverancier t.b.v. hergebruik

Ouderenzorgorganisatie Kennemerhart: alle vrijkomende materialen hergebruiken voor andere projecten zoals straatstenen, banden, lampen, hekken en beplanting.

Tevens volledig hergebruik van een grote Fietsenberging dat verschroot zou gaan worden, tot volledige fietsenbergingen op 2 andere locaties.

 

Voor Brederode wonen in Bloemendaal: vervangen oude speeltuin door een natuurvriendelijke speeltuin door hergebruik van tegels en bomen.

In aanbiedingen woningbouwverenigingen en zorginstellingen aanbieden hergebruik vrijkomende materialen.

reconstructie tuin janskliniek waarbij alle beplanting, stapelmuurtjes, tegels, banden en lampen worden hergebruikt

In aanbiedingen particulieren aanbieden hergebruik vrijkomende materialen.
Mens Binnen De Bie is iedereen welkom, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en waar je toekomst ligt.

 

Afgelopen jaar heeft De Bie Groen samengewerkt met IJmond Werkt en Verkeersregelcentrale Schagen.

 

Op kantoor te Velserbroek en in kantine te Santpoort Noord wordt wekelijks een verse schaal met groente en fruit geplaatst.

T.b.v. werven schoolkinderen is op de werf een locatie vrijgemaakt voor Schoolthemadagen straat, riool en groen.

Via IJmond Werkt werken het gehele jaar 2 medewerkers bij De Bie Groen.

 

In 2023 is getracht om onder oorlogsvluchtelingen mensen te werven, maar helaas kwam hiervoor niemand opdagen. Deelname aan SAR Sector Adviesraad: leraren en ministerie adviseren t.a.v. opleidingen groensector.

Voldoen aan PSO 30+ Prestatieladder Socialer

Ondernemen

Zie periodieke evaluatie van de doelstellingen

PSO 30+ Prestatieladder Socialer Ondernemen