Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ons bedrijf heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Bie Groen B.V._Trede_3

De Bie Groen B.V._Trede_30+

Naast het bovenstaande ondersteunen wij jaarlijks in geld dan wel in natura uiteenlopende lokale en regionale instellingen en verenigingen op het gebied van cultuur, sport, educatie en leefbaarheid.

 

 

DUURZAAM ONDERNEMEN

De Bie Buitenwerk draagt actief bij aan de vermindering van de uitstoot CO2. Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder; dit wil zeggen dat wij het hoogste niveau van dit keurmerk behaald hebben. De grootste uitstoot van onze bedrijven wordt veroorzaakt door fossiele brandstof. Dit betekent dat wij de uitstoot van CO2 vooral beperken door ons wagenpark, materieel en gereed stapsgewijs te vervangen door – nu nog – elektrisch aangedreven alternatieven. Uiteraard maken we ook gebruik van Groene Nederlandse Stroom en selecteren wij bij voorkeur ketenpartners met dezelfde doelstellingen. Naast het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof bevorderen wij het hergebruik van materialen, o.a. door onze opdrachtgevers daarin proactief te adviseren.

Footprint 2022

Evaluatie uitstoot CO2 tweede half jaar 2022

Evaluatie uitstoot CO2 eerste half jaar 2022

Footprint 2021

2021 Evaluatie S2 Externe communicatie CO2 – D1.0

2021 Evaluatie S1 Externe communicatie CO2 – D1.0

2020 Evaluatie geheel 2020 [Externe communicatie CO2]

DBB De Bie Buitewerk B.V. CO2 certificaat 2023-2024

Nieuwsbrief CO2 2023

De Bie Buitenwerk neemt deel aan diverse initiatieven: Greenbiz Energy, Klimaat Akkoord en CO2 Neutraal Nederland.

Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen is een groeiende verzameling afspraken en duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het vermindert het verbruik van fossiele brandstoffen en stimuleert de inzet van schone energie. Samen vormt het een dynamisch akkoord dat leidt tot minimaal 49% CO2-reductie in 2030. Het delen van kennis inspireert en versnelt het reductieproces.

In de IJmond bundelen we de krachten en creëren we een lokale energiemarkt:
GreenBiz Energy. Een platform waar energievraag en –aanbod samenkomen.
Voor en door ondernemers op onze bedrijventerreinen. Duurzame energie
die lokaal wordt geproduceerd en lokaal wordt geconsumeerd. Tegen lagere
kosten. Zo krijgen we energie van elkaar.