Duurzaam ondernemen

De Bie Buitenwerk draagt actief bij aan de vermindering van de uitstoot CO2. Daarvoor is zij gecertificeerd op niveau 5 van de Prestatieladder. Voor een nadere toelichting op het beleid kunt u kennisnemen van de volgende documenten:

 

Communicatie bericht H2 2016 d.d.2017-04-20

Communicatiebericht Q 3-4 2017

Communicatiebericht Q1 en Q2 2018

Communicatie CO2 feb. 2019

CO2-Managementplan 2019 ONDERTEKEND

CO2-Reductieplan 2019 ONDERTEKEND

DBB CO2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan-2019 v.1.1

2020 Q1 – Q2 [Externe communicatie CO2]

2020 Q1 – Q4 [Externe communicatie CO2]

Voortgangsrapportage – Geheel 2020 – Co2 prestatieladder

2020 Evaluatie geheel 2020 [Externe communicatie CO2]

Voorts neemt De Bie Buitenwerk deel aan GreenBizzIJmond, waarbij de samenwerkende instellingen en bedrijven van het bedrijventerrein Broekerwerf met ondersteuning van Omgevingsdienst IJmond projecten op het gebied van duurzaam ondernemen initiëren en uitvoeren.

 

CO2 PRESTATIELADDER 5 2018- 2021