Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ons bedrijf heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Bie Groen B.V._Trede_3

De Bie Groen B.V._Trede_30+

Naast het bovenstaande ondersteunen wij jaarlijks in geld dan wel in natura uiteenlopende lokale en regionale instellingen en verenigingen op het gebied van cultuur, sport, educatie en leefbaarheid.

 

 

DUURZAAM ONDERNEMEN

De Bie Buitenwerk draagt actief bij aan de vermindering van de uitstoot CO2. Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder; dit wil zeggen dat wij het hoogste niveau van dit keurmerk behaald hebben. De grootste uitstoot van onze bedrijven wordt veroorzaakt door fossiele brandstof. Dit betekent dat wij de uitstoot van CO2 vooral beperken door ons wagenpark, materieel en gereed stapsgewijs te vervangen door – nu nog – elektrisch aangedreven alternatieven. Uiteraard maken we ook gebruik van Groene Nederlandse Stroom en selecteren wij bij voorkeur ketenpartners met dezelfde doelstellingen. Naast het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof bevorderen wij het hergebruik van materialen, o.a. door onze opdrachtgevers daarin proactief te adviseren.

 2021 Evaluatie S1 Externe communicatie CO2 – D1.0

CO2 PRESTATIELADDER 5 2021-2024