Deelprojecten Vervangen Plantsoenen

Vochtmonitoringssysteem Plantsoenen gemeente Velsen

Omschrijving

In samenwerking met Gemeente Velsen heeft De Bie Groen het vochtmonitoringssysteem van Connected Green aangeschaft. Dit systeem monitort het ondergrondse vochtgehalte van de beplanting die in verschillende plantsoenen binnen de gemeente Velsen zijn aangebracht. De sensoren staan op plaatsen met uiteenlopende omstandigheden, zoals een kleiige of zanderige bodemsamenstelling, een stedelijke omgeving of op een talud waar de grond vaak droger is. Doordat de vochtsensoren direct worden uitgelezen in de bijbehorende software krijgt De Bie Groen direct informatie over het vochtgehalte van een plantsoen of groeiplaats van een boom. Deze informatie geeft De Bie Groen inzicht wanneer het water geven benodigd is, dat vooral in droge periodes van belang is. Hierdoor verspillen we geen water en wordt de beplanting optimaal verzorgd en onderhouden.

 

Uitvoering

2021/2022

Clippenberg Bastion te Velserbroek

Omschrijving

Aan de Clippenberg Bastion is de beplanting aan vervanging toe. De Gemeente Velsen heeft daarom De Bie Groen gevraagd om de groenwerkzaamheden op te pakken. Tevens is de riolering aan de Clippenberg Bastion plaatselijk verzakt. Wanneer het rioleringswerk gereed is, zal de bestrating op diverse plekken hersteld worden. Om de overlast te beperken voor de omwonenden heeft de gemeente besloten om deze werkzaamheden in één project op te pakken. De Bie Groen en De Bie Infra zullen daarom dit project gezamenlijk uitvoeren. Hierdoor zal de uitvoering totaal 2,5 week duren. Bewoners zijn inmiddels ingelicht door een bewonersbrief. Deze is als bijlagen hieronder toegevoegd.

Uitvoering

Januari/Februari 2021

Overige informatie

Bewonersbrief DBG Velsen – Clippenberg bastion

Skaeve Huse te Velserbroek

Omschrijving

Langs de Van den Vondellaan, de doorgaande hoofdweg van Driehuis, worden diverse laanbomen vervangen. Daarnaast worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. Tevens wordt middenin de rotonde divers bosplantsoen aangebracht ter verfraaiing van het straatbeeld. In deze deelopdracht worden Lindebomen geplant, typisch Hollandse bomen die in de zomer heerlijke geuren afgeven. De boomspiegels worden ingericht met Kattekruid en Ooievaarsbek. Deze zullen voornamelijk in zomer blauw en paars kleuren. Op de rotonde worden circa 15 verschillende soorten heesters en vaste planten aangebracht. De bloeitijd en de kleuren variëren, waardoor de rotonde gedurende lange tijd een aantrekkelijk beeld heeft en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Met name vogels en insecten zullen hier voordeel van hebben.

 

Uitvoering

November 2020

Plantsoenen Kennemerlaan te IJmuiden

De Kennemerlaan is van oudsher een belangrijke winkelstraat, die nieuw leven wordt ingeblazen. In 2019 is het Kennemerplein heringericht, in 2020 gevolgd door de straat zelf. In het kader van deze deelopdracht worden een aantal bomen ingeboet en worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. In het plantsoen worden vier soorten beplanting in verschillende vormen aangebracht: salie, duizendknoop en twee soorten vlinderstruiken. De kleuren zijn overwegend roze en blauw. De bloeiperioden wisselt en loopt van juni tot in oktober. De vlinderstruik is de struik die de meeste vlinders aantrekt, vandaar ook de naam. Daarmee draagt deze beplanting bij aan de bevordering van de biodiversiteit in de stadsomgeving en verhoogt het de belevingswaarde voor het winkelpubliek en de bewoners.

 

Uitvoering

November 2020

Groenstrook achter Oosteinderweg te Velsen-Zuid

Omschrijving

Achter de woningen nummer 1 t/m 21 (oneven) van de Oosteinderweg is de huidige bosschage in deze groenstrook verwijderd. Dit vanwege de kabelwerkzaamheden aan een zware 150kv leiding. In het kader van deze deelopdracht worden nieuwe bomen geplant en wordt de groenstrook voorzien van bosplantsoen en bloemrijk gras. In de groenstrook worden zes nieuwe soorten bomen aangebracht: Berk, Eik, Zwarte Els, Lijsterbes, Wilde Kerspruim en een Esdoorn. Dit zijn inheemse boomsoorten die in natuurlijke bosomgevingen voorkomen. De bloeiperioden lopen tussen mei en oktober, waarbij oranje rode bes van de Lijsterbes gewild is bij de vogels. Het bosplantsoen wordt veelzijdig ingericht door de volgende inheemse soorten: Veldesdoorn, Krentenboom, Kronkelhazelaar, Meidoorn, Wilde Kardinaalsmuts, Liguster, Sleedoorn, Vuilboom, Gewone Lijsterbes, Gelderse Roos en Vlier. Door deze veelzijdigheid wordt de biodiversiteit in deze parkachtige omgeving verhoogd. Daarnaast wordt door de gehele groenstrook bloemrijk grasmengsel aangebracht, waar insecten hun voedsel en schuilplaats kunnen vinden.

 

Uitvoering

November 2020

Bornstraat te Velsen-Noord

Omschrijving

Plantsoenen in de Bornstraat te Velsen-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Duinpark te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan het Duinpark te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Duinvlietstraat te Velsen-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan de Duinvlietstraat te Velsen-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Etta Palmstraat te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan de Etta Palmstraat te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Groot Hoefblad te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan Groot Hoefblad te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Schulpweg te Velsen-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan Schulpweg en Koningsweg te Velsen-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Florapad te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan het Florapad te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Hoofdstraat te Santpoort-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan de Hoofdstraat te Santpoort-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Kieftendellaan te Santpoort-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan de Kieftendellaan te Santpoort-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Kleine Zonnedauw te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan de Kleine Zonnedauw te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Koningstraat te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan de Koningstraat te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Kriemhildestraat te Driehuis

Omschrijving

Plantsoenen aan de Kriemhildestraat te Driehuis worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Nieuw Velserduin te Driehuis

Omschrijving

Plantsoenen aan de Nieuw Velserduin te Driehuis worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

Februari 2021

 

Overige informatie

Bewonersbrief DBG Velsen – Nieuw Velserduin – Definitief

Zwanenbloemtocht te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan de Zwanenbloemtocht te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

N.t.b.

Meershoef te Velsen-Zuid

Omschrijving

Plantsoenen aan de Meershoef te Velsen-Zuid worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

Maart 2021

 

Overige informatie

Bewonersbrief DBG Velsen – Meershoef

Pijlkruid te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan de Pijlkruid te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Reigerbossenlaan te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan de Reigerbossenlaan te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Snippenbos te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan de Snippenbos te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Aurora Bastion te Velserbroek

Omschrijving

Plantsoenen aan de Aurora Bastion te Velserbroek worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Heerenduinweg te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan de Heerenduinweg te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Casembrootstraat te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan de Casembrootstraat te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

De Ruyterstraat te IJmuiden

Omschrijving

Plantsoenen aan De Ruyterstraat te IJmuiden worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Smidt van Gelderstraat te Velsen-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan Smidt van Gelderstraat te Velsen-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.

Wijkerstraatweg te Velsen-Noord

Omschrijving

Plantsoenen aan de Wijkerstraatweg te Velsen-Noord worden vervangen en met nieuwe beplanting ingericht.

 

Uitvoering

n.t.b.