Deelprojecten Vervangen Plantsoenen

Clippenberg Bastion te Velserbroek

Omschrijving

Aan de Clippenberg Bastion is de beplanting aan vervanging toe. De Gemeente Velsen heeft daarom De Bie Groen gevraagd om de groenwerkzaamheden op te pakken. Tevens is de riolering aan de Clippenberg Bastion plaatselijk verzakt. Wanneer het rioleringswerk gereed is, zal de bestrating op diverse plekken hersteld worden. Om de overlast te beperken voor de omwonenden heeft de gemeente besloten om deze werkzaamheden in één project op te pakken. De Bie Groen en De Bie Infra zullen daarom dit project gezamenlijk uitvoeren. Hierdoor zal de uitvoering totaal 2,5 week duren. Bewoners zijn inmiddels ingelicht door een bewonersbrief. Deze is als bijlagen hieronder toegevoegd.

Uitvoering

Januari/Februari 2021

Overige informatie

Bewonersbrief DBG Velsen – Clippenberg bastion

Skaeve Huse te Velserbroek

Omschrijving

Langs de Van den Vondellaan, de doorgaande hoofdweg van Driehuis, worden diverse laanbomen vervangen. Daarnaast worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. Tevens wordt middenin de rotonde divers bosplantsoen aangebracht ter verfraaiing van het straatbeeld. In deze deelopdracht worden Lindebomen geplant, typisch Hollandse bomen die in de zomer heerlijke geuren afgeven. De boomspiegels worden ingericht met Kattekruid en Ooievaarsbek. Deze zullen voornamelijk in zomer blauw en paars kleuren. Op de rotonde worden circa 15 verschillende soorten heesters en vaste planten aangebracht. De bloeitijd en de kleuren variëren, waardoor de rotonde gedurende lange tijd een aantrekkelijk beeld heeft en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Met name vogels en insecten zullen hier voordeel van hebben.

 

Uitvoering

November 2020

Plantsoenen Kennemerlaan te IJmuiden

De Kennemerlaan is van oudsher een belangrijke winkelstraat, die nieuw leven wordt ingeblazen. In 2019 is het Kennemerplein heringericht, in 2020 gevolgd door de straat zelf. In het kader van deze deelopdracht worden een aantal bomen ingeboet en worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. In het plantsoen worden vier soorten beplanting in verschillende vormen aangebracht: salie, duizendknoop en twee soorten vlinderstruiken. De kleuren zijn overwegend roze en blauw. De bloeiperioden wisselt en loopt van juni tot in oktober. De vlinderstruik is de struik die de meeste vlinders aantrekt, vandaar ook de naam. Daarmee draagt deze beplanting bij aan de bevordering van de biodiversiteit in de stadsomgeving en verhoogt het de belevingswaarde voor het winkelpubliek en de bewoners.

 

Uitvoering

November 2020

Groenstrook achter Oosteinderweg te Velsen-Zuid

Omschrijving

Achter de woningen nummer 1 t/m 21 (oneven) van de Oosteinderweg is de huidige bosschage in deze groenstrook verwijderd. Dit vanwege de kabelwerkzaamheden aan een zware 150kv leiding. In het kader van deze deelopdracht worden nieuwe bomen geplant en wordt de groenstrook voorzien van bosplantsoen en bloemrijk gras. In de groenstrook worden zes nieuwe soorten bomen aangebracht: Berk, Eik, Zwarte Els, Lijsterbes, Wilde Kerspruim en een Esdoorn. Dit zijn inheemse boomsoorten die in natuurlijke bosomgevingen voorkomen. De bloeiperioden lopen tussen mei en oktober, waarbij oranje rode bes van de Lijsterbes gewild is bij de vogels. Het bosplantsoen wordt veelzijdig ingericht door de volgende inheemse soorten: Veldesdoorn, Krentenboom, Kronkelhazelaar, Meidoorn, Wilde Kardinaalsmuts, Liguster, Sleedoorn, Vuilboom, Gewone Lijsterbes, Gelderse Roos en Vlier. Door deze veelzijdigheid wordt de biodiversiteit in deze parkachtige omgeving verhoogd. Daarnaast wordt door de gehele groenstrook bloemrijk grasmengsel aangebracht, waar insecten hun voedsel en schuilplaats kunnen vinden.

 

Uitvoering

November 2020