Deelprojecten Vervangen Laanbomen

Van Den Vondellaan te Driehuis

Omschrijving

Langs de Van den Vondellaan, de doorgaande hoofdweg van Driehuis, worden diverse laanbomen vervangen. Daarnaast worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. Tevens wordt middenin de rotonde divers bosplantsoen aangebracht ter verfraaiing van het straatbeeld. In deze deelopdracht worden Lindebomen geplant, typisch Hollandse bomen die in de zomer heerlijke geuren afgeven. De boomspiegels worden ingericht met Kattekruid en Ooievaarsbek. Deze zullen voornamelijk in zomer blauw en paars kleuren. Op de rotonde worden circa 15 verschillende soorten heesters en vaste planten aangebracht. De bloeitijd en de kleuren variëren, waardoor de rotonde gedurende lange tijd een aantrekkelijk beeld heeft en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Met name vogels en insecten zullen hier voordeel van hebben.

 

Uitvoering

December 2020

 

Nadere informatie

320415-02 Bewonersbrief Van den Vondellaan – 1.0 – d.d. 2020-11-30

Brederoodseweg te Santpoort-Zuid

Omschrijving

Aan de Brederoodseweg worden nieuwe bomen geplaatst. Deze doorgaande weg door Santpoort-Zuid is gelegen in een bosrijke omgeving. De Bie Groen zal nieuwe lindebomen plaatsen tussen de bestaande bomen. Tussen de parkeerplaatsen worden extra groeiplaatsen gecreëerd voor de lindebomen. Het straatbeeld op de Brederoodseweg wordt hierdoor alleen maar groener. Inmiddels zijn de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. Deze is hieronder bijgevoegd.

 

Uitvoering

Januari 2021

 

Nadere informatie

319436 Bewonersbrief DBG Velsen – Brederoodseweg – 1.0 – d.d. 08-01-2021

Reggestraat te IJmuiden

Omschrijving

Aan de Reggestraat in IJmuiden zijn de bestaande bomen aan vervanging toe. De bestaande bomen zijn verouderd en geven geen groen karakter aan deze woonstraat. De Bie Groen zal nieuwe bomen plaatsen op de bestaande groeiplaatsen. Deze groeiplaatsen krijgen grondverbeteringen zodat de nieuwe boom zich goed kan wortelen in de ondergrond. Door deze werkzaamheden krijgt de Reggestraat weer een groen karakter. Inmiddels zijn de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. Deze is hieronder bijgevoegd.

 

Uitvoering

Januari 2021

 

Nadere informatie

320415-05 Bewonersbrief DBG Velsen – Reggestraat – 1.0 – d.d. 15-01-2021

Kortenaerstraat te IJmuiden

Omschrijving

Aan de Kortenaerstraat in IJmuiden worden nieuwe bomen geplant.

 

Uitvoering

N.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.

Gijzenveltplantsoen te IJmuiden

Omschrijving

In het Gijzenveltplantsoen te IJmuiden wordt de groeninrichting opnieuw ingericht, door middel van nieuwe hagen, plantsoenen en bomen.

 

Uitvoering

N.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.

Frans Netscherlaan te Santpoort-Noord

Omschrijving

In het plantsoen aan de Frans Netscherlaan is de middenstrook voorzien van nieuwe beplanting.

 

Uitvoering

Februari 2021

 

Nadere informatie

Bewonersbrief DBG Velsen – Frans Netscherlaan

H. Reptonstraat te Velserbroek

Omschrijving

In de H. Reptonstraat te Velserbroek wordt de groeninrichting opnieuw ingericht, door middel van nieuwe hagen, plantsoenen en bomen.

 

Uitvoering

n.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.

Wieringer Aak te Velserbroek

Omschrijving

In de bestaande plantsoenen tussen de parkeerplaatsen aan de Wieringer Aak worden nieuwe bomen geplant.

 

Uitvoering

n.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.

Snippenbos te IJmuiden

Omschrijving

In de nieuwe wijk aan het Snippenbos te IJmuiden worden de plantstroken voorzien van nieuwe bomen.

 

Uitvoering

n.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.

Van Poptaplantsoen te IJmuiden

Omschrijving

Aan het Van Poptaplantsoen te IJmuiden worden de plantstroken voorzien van nieuwe bomen.

 

Uitvoering

n.t.b.

 

Nadere informatie

Geen.