Deelprojecten Vervangen Laanbomen

Van Den Vondellaan te Driehuis

Omschrijving

Langs de Van den Vondellaan, de doorgaande hoofdweg van Driehuis, worden diverse laanbomen vervangen. Daarnaast worden alle boomspiegels ingericht als klein plantsoen. Tevens wordt middenin de rotonde divers bosplantsoen aangebracht ter verfraaiing van het straatbeeld. In deze deelopdracht worden Lindebomen geplant, typisch Hollandse bomen die in de zomer heerlijke geuren afgeven. De boomspiegels worden ingericht met Kattekruid en Ooievaarsbek. Deze zullen voornamelijk in zomer blauw en paars kleuren. Op de rotonde worden circa 15 verschillende soorten heesters en vaste planten aangebracht. De bloeitijd en de kleuren variëren, waardoor de rotonde gedurende lange tijd een aantrekkelijk beeld heeft en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Met name vogels en insecten zullen hier voordeel van hebben.

 

Uitvoering

December 2020

 

Nadere informatie

320415-02 Bewonersbrief Van den Vondellaan – 1.0 – d.d. 2020-11-30

Brederoodseweg te Santpoort-Zuid

Omschrijving

Aan de Brederoodseweg worden nieuwe bomen geplaatst. Deze doorgaande weg door Santpoort-Zuid is gelegen in een bosrijke omgeving. De Bie Groen zal nieuwe lindebomen plaatsen tussen de bestaande bomen. Tussen de parkeerplaatsen worden extra groeiplaatsen gecreëerd voor de lindebomen. Het straatbeeld op de Brederoodseweg wordt hierdoor alleen maar groener. Inmiddels zijn de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. Deze is hieronder bijgevoegd.

 

Uitvoering

Januari 2021

 

Nadere informatie

319436 Bewonersbrief DBG Velsen – Brederoodseweg – 1.0 – d.d. 08-01-2021

Reggestraat te IJmuiden

Omschrijving

Aan de Reggestraat in IJmuiden zijn de bestaande bomen aan vervanging toe. De bestaande bomen zijn verouderd en geven geen groen karakter aan deze woonstraat. De Bie Groen zal nieuwe bomen plaatsen op de bestaande groeiplaatsen. Deze groeiplaatsen krijgen grondverbeteringen zodat de nieuwe boom zich goed kan wortelen in de ondergrond. Door deze werkzaamheden krijgt de Reggestraat weer een groen karakter. Inmiddels zijn de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. Deze is hieronder bijgevoegd.

 

Uitvoering

Januari 2021

 

Nadere informatie

320415-05 Bewonersbrief DBG Velsen – Reggestraat – 1.0 – d.d. 15-01-2021