As met Allure

As met Allure te Weesp

Omschrijving

De belangrijkste toegangsweg tot het historisch centrum van de vestingstad Weesp wordt gevormd door de C.J. van Houtenlaan (vanaf de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg. Het project betreft de volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel.
De toegangsweg tot de binnenstad loopt aan op het prachtige 18de eeuwse stadhuis met natuurstenen gevel en passeert de overgang van het voormalig buitengebied naar de vestingstad. De gemeente wil de bovengrondse kwaliteit een grote impuls geven en de toegangsweg de status van een As met Allure geven. Een belangrijke uitvraag daarbij is om de herkenbaarheid van de overgang naar de oude vesting herkenbaar te maken. De Bie Infra is ook verantwoordelijk voor de planvorming en het ontwerp, dat wordt gemaakt door LAP Landscape & Urban Design. Samen met dit ontwerpbureau wordt het participatietraject doorlopen, waarbij de inwoners van Weesp expliciet worden uitgenodigd input te geven voor de plannen. Een moeilijkheidsfactor in dit werk is dat de ondergrondse situatie van bestaande riolering, kabels en leidingen niet alle wensen van de gemeente met betrekking tot de bovengrondse situatie toelaat.

Uitvoering

2018